IEID:stä

From Intercultural Encounters to Interprofessional Development järjestettiin helmikuussa 2015 Helsingissä Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulun yhteistyönä. IE-ID:n tarkoituksena oli olla kansainvälinen konferenssi, jossa ammatillisen monialaisuuden ja työelämän kehittämisen haasteellisimmat kysymykset nostettiin keskiöön.

Konfernssi on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta YAMK-koulutus vahvaksi TKI-vaikuttajaksi. Ja se järjestettiin 11.2.-13.2.2015 Helsingissä Humakin TKI-keskuksessa (Ilkka).

Tilaisuuteen kutsuttiin nuoriso-ja järjestöalan, monikielisyyden, monikulttuurisuuden ja saavutettavuuden aloilla toimivia asiantuntijoita kesksustelemaan ja jakamaan tietoa käytänteistä. Konferessikutsussa pyydettiin alustuksia työpajoihin seuraavista aiheista:

  • Innovaatiot eri koulutusalojen rajapintaosaamisessa
  • Monialaisuus työelämän ja palveluorganisaatioiden uudistamisvoimana
  • Sukupolvisuus ja kulttuurisuus sekä yhteisöllisen tiedon kehittäminen
  • Erityisryhmien innovaatiot työelämän kehittämisessä
  • Verkostoituminen monialaisuutta rakentamassa
  • Tieteidenvälisyys ja monialaisuus kehittämistyössä
  • Kulttuurienvälinen kohtaaminen kehittämisprojekteissa

Konferenssi välitettiin suorana verkkoon. Abstrakteihin voit tutustua tällä sivulla abstraktit/abstracts välilehdellä.

Uutiset